De functies van fleet management software

Related Articles

Fleet management: wat is dat eigenlijk? Met fleet management wordt het wagenparkbeheer bedoeld. Dat betekent ook wel de organisatie en het beheer van commerciële voertuigen. Met de juiste fleet management kan je er voor zorgen dat de logistieke processen van een bedrijf veilig en efficiënt verlopen. De basis van dit systeem is voertuig tracking. Als wagenparkbeheerder kan je hiermee de locatie, het rijgedrag en de onderhoudsstatus van je voertuigen overzichtelijk bijhouden. Fleet management software heeft een aantal specifieke functies, en die worden hieronder uitgelegd. 

Voertuig tracking

Volgsystemen zorgen ervoor dat de wagenparkbeheerder de exacte locatie van alle voertuigen in het wagenpark kan zien. Wanneer er sprake is van een ongeval, kan er direct hulp gestuurd worden. Ook kan de dienstverlening snel met een ander voertuig hervat worden om de productievertraging zo veel mogelijk te beperken. 

Voortuigstatus meldingen

Dit zijn meldingen waardoor de voertuigen en bestuurders makkelijk gemonitord kunnen worden wat betreft zaken als te hard rijden, te lang stilstaan, ongeautoriseerd voertuiggebruik of voertuigen die niet op hun geplande bestemming aankomen. 

Belangrijke locaties

Door de veel gereden routes te analyseren kan de wagenparkbeheerder nuttige locaties aanwijzen, zoals benzinepompen. 

Communicatie met de bestuurder

Via de software kan de wagenparkbeheerder gemakkelijk instructies en berichten versturen. De bestuurder kan deze instructies bevestigen en de berichten direct beantwoorden. 

Rijgedrag monitoren

Er kunnen gegevens verzameld worden over snelheid, remgedrag, brandstofverbruik en motorgebruik. Zo kunnen potentiële problemen voorkomen worden, want met deze gegevens kunnen bestuurders goed opgeleid en gecoacht worden. 

Bestuurdersstatistieken

Met deze software kunnen er gemakkelijk statistieken bijgehouden worden van alle werknemers. Denk daarbij aan het aantal gewerkte uren en hoeveel uren daarvan besteed zijn aan reizen. Zo kan er goed rekening gehouden worden met het aantal rustpauzes dat geschikt is voor de gemaakte arbeidsuren. 

Routeplanning

Wagenparkbeheerders kunnen live routes plannen met behulp van real-time verkeersinformatie. Zo kunnen files en vertraging makkelijk voorkomen worden. 

Fleet management heeft door deze vele functies veel voordelen. Het belangrijkste is dat er te allen tijden inzicht is in de gegevens van de voertuigen en bestuurders. Door die up-to-date gegevens kunnen er problemen voorkomen worden en als er zich toch problemen voordoen, kunnen ze snel worden opgelost. Hierdoor wordt de efficiëntie en daarmee productiviteit van het bedrijf verhoogd. Maar ook de veiligheid van de werknemers is gewaarborgd, door de directe communicatie en de inzichten in arbeidsuren en reistijden. Fleet management software kan het leven van een wagenparkbeheerder een stuk aangenamer maken. 

Meer uit deze categorie

Popular stories