Laat je als zaakvoerder omringen door de juiste specialisten

Related Articles

Groeit je onderneming of bedrijf sterk, dan komt er op vele domeinen alsmaar meer bij kijken. Kun je jezelf in het begin nog uit de slag trekken met basiskennis, dan wordt het later steeds belangrijker om de juiste mensen aan te trekken of in te schakelen. 

Human Resources

Personeelsbeleid en human resources management berusten op een uitgebreide regelgeving en vereisen specifieke kennis en vaardigheden. Je kunt hiervoor als zaakvoerder beroep doen op organisaties die beginnende ondernemingen ondersteunen of zelf een bekwame personeelsdirecteur aanwerven. De nodige kennis over werving en selectie, opleiding, arbeidsvoorwaarden, het naleven van cao’s, ontslag, … kent geen geheimen voor de professional die deze kennis in je onderneming brengt. De loonberekening en het uitwerken van verschillende verlofstelsels kun je uitbesteden aan een sociaal secretariaat. 

Welzijn op het werk

Waar welzijn zich vroeger beperkte tot de drie domeinen ‘veiligheid, gezondheid en verfraaiing’ moet je vandaag als ondernemer met veel meer aspecten rekening houden. Voor het aspect veiligheid dient een werkgever een interne preventieadviseur veiligheid in dienst te nemen vanaf een bepaald aantal werknemers.  Naast veiligheid zijn er nog vele andere domeinen die binnen de welzijnswet vallen zoals ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale aspecten en leefmilieu. Voor deze domeinen zal je je moeten aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Leefmilieu bovenaan

Het zal je niet verbazen dat aandacht voor het leefmilieu vandaag een belangrijke prioriteit vormt voor ondernemingen. Zo zullen productiebedrijven een levenscyclusanalyse of LCA kunnen uitvoeren om de milieuprestaties te berekenen. Concreet zal men de volledige levenscyclus van een product – van productie tot afvalverwerking – in kaart brengen. 

Alle resultaten worden samengebracht in een milieuproductieverklaring of kortweg EPD die weergeeft hoe duurzaam een product is. Dit feitelijk informatieblad is een handig instrument voor verschillende stakeholders en een transparant middel om milieuvriendelijke beweringen naar de buitenwereld toe te staven. Het is dus geen overbodige luxe om je ook op het vlak van het leefmilieu te laten bijstaan door consultants en specialisten in de materie. 

Juridische kwesties en verzekeringen

Ook van overmacht en onheil blijft een onderneming niet gespaard. Een ondernemer moet zich dan ook goed laten ondersteunen op juridisch vlak en tussentijds evalueren of alle mogelijke risico’s nog gedekt zijn in een veranderende omgeving. Heb je bijvoorbeeld plannen om uit te breiden naar het buitenland of een bedrijfstak te ontwikkelen in een nieuwe sector? Laat je ook hier dan optimaal bijstaan door professionals om alle stappen goed voor te bereiden.  

 

Meer uit deze categorie

Popular stories